M-220,221-KA
M-220-KA_221-KA 飯椀
M-228,229-KA
M-228-KA_229-KA 蒸し碗
M-301,202-KA
M-301-KA_202-KA 煮物椀
M-314-KA
M-314-KA 湯呑
M-316,356-KA
M-316-KA 小鉢
M-317,357-KA
M-317-KA 小鉢
M-318-KA
M-318-KA 淺鉢
M-326-KA
M-326-KA 丸皿
M-327-KA
M-327-KA 丸皿
M-343-KA
M-343-KA 小鉢
M-345-KA
M-345-KA 角小鉢

M-350,351-KA
M-350-KA_351-KA 飯椀

M-352,353-KA
M-352-KA_353-KA 飯椀
M-354,355-KA
M-354-KA_355-KA 飯椀
M-401-KA
M-401-KA 丸皿
M-78-KA
M-78-KA 八角鉢
M-8-KA
M-8-KA 小皿